SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Súčasnosť obce

Obec Vavrinec leží v juhozápadnej časti Ondavskej vrchoviny, na severoýchodnom okraji Slanských vrchov v okrese Vranov nad Topľou, a v najjužnejšej časti Nizkých Beskýd v doline prítoku Tople v nadmorskej výške okolo 285 m a v chotári 250-400 m n. m. Obec sa nachádza asi v polovici cesty spájajúcej mesto Hanušovce nad Topľou. 

Mierne členitý povrch chotára tvorí treťohorný flyš. V podloží sopečných hornín sú staršie neogénne sedimenty. S andezitovou fázou na konci treťohôr, pri ktorej  sa vytvorila homoľovitá forma Oblíka, súvisí v pohorí Slánských vrchov zrudnenie zlata, striebra a ortuti.  V súčastnosti prevládajú v Slanských vrchoch dôležitú úlohu zohrávali nerastné suroviny. Na katastrálnych mapách sa nachádzajú početné názvy pripomínajúca banícku minulosť, ktorá bola spätá s nerastným bohatstvom tohto pohoria ( Zlatá Baňa, Zlata studňa ...) Kataster o výmere 530 ha je zalesnený len v južnej a severnej časti.

Vavrinec ma vyše 640-ročnú históriu. Prvýkrát sa v písomnostiach spomína už v r. 1363 ako súčasť panstva Čičava. Život s v sídlisku nakrátko ustal na prelome 16. a 17. Storočia, ked ju Obyvatelia buď opustili, alebo vyhorela. Život opäť badať v prvých rokoch 18.storočia, v obci sa začalo hospodáriť, začali sa stávať nové domy a hospodárske budovy. Zaujímavosťou obce a zároveň jej jedinou dominantou je gréckokatolícky chrám, situovaný v centre obce vo svahu oproti obecnému úradu.  Kostolík držiaci z výšky ochrannú ruku nad Obcou veriaci vybudovali v r. 1925.  

 V obci sa vystriedali 7 predstavitelia obce, z toho len 2 ženy. Prvý predstaviteľ bol ešte predseda MNV v rokoch 1957-1960 Kacvinský Ján. Ako prvá žena, predstaviteľka obce bola pani Juhásová Helena od roku 1999 - 2014. V súčasnosti je starostkou pani Kiššová Helena. 

Počet obyvateľov podľa posledného sčítania ľudu z 31.12.2009 bol 59. Demografia z hľadiska pohlavia v obci Vavrinec bola k roku 2009 nasledovná 32 mužov a 27 žien. Z demografického vývoja sa počet obyvateľov od roku 1970 - 2009 znížil z počtu 125 na 59 obyvateľov. 

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Vavrinec je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8:00 hod. do 14:00 hod
  • Ut: 8:00 hod. do 14:00 hod
  • St: zatvorené
  • Št: zatvorené
  • Pi: zatvorené